best mobile website builder

NEWS

ข่าวสาร บริษัท

โปรโมชั่น

เมื่อสั่งผลิตสินค้าสติ๊กเกอร์ ครบจำนวน 20,000 บาท รับทันที สิทธิพิเศษ เครดิตจำนวน 30 วัน

ประกาศ สมัครพนักงานฝ่ายขาย Freelance

ติดต่อประสารงานขายกับลูกค้า, รับข้อมูลสินค้าจากลูกค้ามาขอราคาที่บริษัทฯ, เสนอลูกค้าและปิดจบการขาย / ***หมายเหตุ : Freelance ไม่มีเงินเดือน และสวัสดิการอื่น ๆ ไม่ผูกมัดเรื่องเวลา รับค่า Commission 10 % กรณีมียอดขายเพิ่มขึ้น มีการพิจารณาเพิ่มเติม***

เอกสารประกาศรับสมัครงาน

ลดราคา งานพิมพ์ป้ายสินค้า

ลดราคา......

ปฏิทินงานของบริษัท

รายงานวันทำงาน วันหยุดของบริษัท : เนื่องด้วยมีกิจกรรม Outing Trip ประจำปีในเดือน มิถุนายน ทางบริษัทฯ จึงกำหนดให้ วันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2561 ให้เป็นวันหยุดบริษัทฯ หากท่านได้สนใจสินค้าสามารถสอบถามได้ที่ WEBBOARD หรือ E-Mail ได้ค่ะ

ไฟล์เอกสารปฎิทิน